Тествайте
БЕЗПЛАТНО
за срок от 3 седмици!
Цена: основен диск - 75.00 лв.
актуализиращ диск - 64.20 лв.
годишен абонамент
(5 актуализиращи
компакт диска) - 321.00 лв. Цените са крайни
с вкл. ДДС и такса доставка
АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ:
Фирма:
Адрес:
  улица, ж-к, №, блок, вход, етаж, апартамент
Град/село:  ПКод: 
Община:
Област:
  Поръчал (име, фамилия):
 
Телефон:
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Фирма:
Адрес по регистрация:
ЕИК по БУЛСТАТ:
С направената от Вас поръчка приемате
общите условия за продажба
на Резон Медия Груп!